glasbeno gledalisce trubadur logo

KONCERTNI BONTON

starostna stopnja 6 - 14 let

 

trajanje 45 min

Glasbeniki iz Glasbenega gledališča Trubadur predstavijo nekaj osnovnih bontonskih pravil, ki pridejo v poštev ob poslušanju koncerta. Vse od prihoda, obleke, aplavza, šopka, včasih postavi v zadrego poslušalca, mentorja, ki vodi na predstavo mladino…Zato ob živi glasbi in šaljivih primerih nekaj klasičnih  sprodrsljajev in namigov za bolj kulturno spremljanje vseh glasbenih prireditev.

 

 

koncertni bonton, predstava, glasbeno gledališče Trubadur

Glasba: se prilagaja glede na starostno skupino

 

©  2 0 1 9   K U D  G G  T R U B A D U R