glasbeno gledalisce trubadur logo
NATALIJA ŠIMUNOVIĆ

Kreativni duh je nemiren in v nenehnem iskanju novega.

Pri Nataliji se poleg glasbenega navdiha ustvarjalnost izraža tudi prek litearature.

Številne nagrade in priznanja za njene kratke zgodbe so potrditev, da je pot prava.

INTERVJU, RADIO TRIGLAV, 3.5. 2015 (novinarka: Romana Purkart)

Dramski teksti:

 

Hijacinta, Lutkovno gledališče Maribor, nominacija za otroški dramski tekst, 2013

Radovedni oblaček, JSKD, nominacija za mladinski dramski tekst, 2014

 

 

Kratke zgodbe:

 

Premiera, Založništvo tržaškega tiska, nominacija za kratko zgodbo, 2013

Organizatorka porok, mesto Pliberk, nominacija za kratko zgodbo, 2014

Sotto voce, 1. nagrada Društva slovenskih pisateljev, revija Sodobnost, 2015

Piktogram, 2. nagrada časnika Nedelja, Celovec, 2016

Beli vrh, 1. nagrada, literarna nagrada za slovensko prozo mesta Pliberk, 2016

Pri Šteljotu, mesto Pliberk, nominacija za kratko zgodbo, 2018

©  2 0 1 9   K U D  G G  T R U B A D U R