glasbeno gledalisce trubadur logo

MAJA REPE

Balerina

 

 

Maja Repe v baletni umetnosti ustvarja že od svojega 8. leta. Izoblikovali so jo mnogi učitelji doma in v tujini, med njimi najbolj baletna pedagoginja in koreografinja Dana Renčelj.

 

Po njenih načelih razumevanja plesne umetnosti in znanja, pridobljenem na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, kjer je leta 2010 kot učiteljica baleta diplomirala, že deseto leto prenaša znanje in ljubezen do baletne umetnosti na predšolske in šolske otroke.

maja repe

©  2 0 1 9   K U D  G G  T R U B A D U R